หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ (9 Skills to be Professional Supervisor)

หลักการและเหตุผล

               หัวหน้างาน (Supervisor) คือ ตำแหน่งงานที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าไป เพราะหัวหน้างานเป็นผู้นำนโยบายจากแผนหลักขององค์กร (Master Plan) ขับเคลื่อนสู่แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) กล่าวได้ว่าเป็นผู้ประสานระหว่าง ผู้บริหารและพนักงาน ดังนั้นหัวหน้างานจึงต้องมีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ในการทำหน้าที่หรือบทบาทของตนเอง หลักสูตร 9 ทักษะ สำหรับ การก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ จึงเป็น หลักสูตรสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความรู้และทักษะของหัวหน้างานเพื่อก้าวสู่ความเป็นหัวหน้างานมืออาชีพในการพัฒนาเป็นองค์กรแบบยั่งยืนอย่างมั่นคงต่อไป

วัตถุประสงค์

           1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ

           2) เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้เทคนิคและกระบวนการทำงานของหัวหน้างานอย่างเป็นระบบ

           3) เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาความเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

แสดงเพิ่มเติม

วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กร และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร

  • ผู้บริหาร
  • ผู้จัดการ
  • หัวหน้างาน
  • พนักงาน
  • เจ้าของกิจการ
  • ผู้ที่สนใจ

หลักสูตรนี้มีใบรับรอง หลังเรียนจบ

certificate

รายละเอียดหลักสูตร

ตารางอบรม

หัวข้อการบรรยาย

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ (9 Skills to be Professional Supervisor)

9ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับบุคคลที่ต้องการประสบความสำเร็จในบทบาทหัวหน้างาน การพัฒนาทักษะเหล่านี้ จะช่วยให้หัวหน้างานสามารถบริหารจัดการงานและดูแลลูกน้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อทั้งตัวหัวหน้างาน ทีมงาน และองค์กร

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ข่าวสารและบทความ

“ อัพเดทความรู้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ก่อนใครที่ Toppro ”

ดูทั้งหมด
Topprofessional And Development

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพอาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

วันทำการ ( จันทร์ - เสาร์ เวลา 8:00 - 17:00 น. )

ติดตามเรา

icon-facebookicon-lineicon-youtubeicon-tiktok
Copyright 2023 © HERMES Digital Marketing . All Rights Reserved