หลักสูตร การป้องกันความผิดพลาด ด้วยหลักการ POKA YOKE

หลักการและเหตุผล

           ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ย่อมเกิดขึ้นได้กับทุกองค์การ เช่น เกิด จากความผิดพลาดจากคน (human error)  ผิดพลาดจากผลิตสินค้า ไม่ได้มาตรฐาน ผิดพลาดจากการใช้เครื่องมือวัด ซึ่งมีผลกระทบต่อ ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) องค์การจึงต้อง รีบทําการป้องกันและแก้ไขผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานเหล่านั้น (Rework) อาจทําให้ต้นทุนการผลิตสูง เทคนิคทางด้านการควบคุมและ การปรับปรุงคุณภาพ มุ่งมั่นสู่ของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) “เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิต” ซึ่งเป็นรากฐาน มาจากภาษาญี่ปุ่น “Poka” คือ ความผิดพลาดจากการไม่เอาใจใส่ “Yoke” คือ ป้องกัน/ไม่ให้เกิด/หลีกเลี่ยง ซึ่งระบบ Poka Yoke นี้ ควบคุมให้งานในกระบวนการมีความถูกต้องเท่านั้นที่จะสามารถผ่าน กระบวนการและไปสู่กระบวนการต่อไป

วัตถุประสงค์

        1)  เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจหลักการและเทคนิคของ“ระบบป้องกันความผิดพลาด”Poka Yoke ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

        2)  เพื่อให้ผู้อบรมทราบเทคนิคการสังเกตการเกิดสิ่งผิดปกติที่ทำให้เกิดของเสียได้ทันที

        3)  เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจหลักการ แนวคิด การป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิต Poka Yoke ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นในสายการผลิต

แสดงเพิ่มเติม

วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านบริหารการเพิ่มผลผลิต และ การปรับปรุงการทำงานให้มีปประสิทธิภาพ

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร

  • ผู้บริหาร
  • ผู้จัดการ
  • หัวหน้างาน
  • พนักงาน
  • เจ้าของกิจการ
  • ผู้ที่สนใจ

หลักสูตรนี้มีใบรับรอง หลังเรียนจบ

certificate

รายละเอียดหลักสูตร

ตารางอบรม

หัวข้อการบรรยาย

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

ข่าวสารและบทความ

“ อัพเดทความรู้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ก่อนใครที่ Toppro ”

ดูทั้งหมด
Topprofessional And Development

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพอาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

วันทำการ ( จันทร์ - เสาร์ เวลา 8:00 - 17:00 น. )

ติดตามเรา

icon-facebookicon-lineicon-youtubeicon-tiktok
Copyright 2023 © HERMES Digital Marketing . All Rights Reserved