หลักสูตร เทคนิคการจัดทำค่าจ้างเงินเดือนอย่างไรให้มีความผิดพลาดเป็นศูนย์ (Zero Error For Payroll)

หลักการและเหตุผล

            การจัดทําค่าจ้างเงินเดือนเป็นงานส่วนหนึ่งของงานการบริหารค่าจ้างเงินเดือนเป็นส่วนหนึ่งของงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีความสําคัญและเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดในการจัดทําเพราะเงินเดือนและค่าจ้างเป็นความคาดหวังของพนักงานทุกคน เพราะหลังจากเงินเดือนออก แต่ละคนต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายซึ่งถ้าการทําเงินเดือนผิดพลาดจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นตามมาหลายประการยิ่งถ้าองค์กรขนาดใหญ่เป็นพันๆ คนหากมีเทคนิคการจัดทําค่าจ้างเงินเดือนอย่างไรให้มีความผิดพลาดเป็นศูนย์ให้เกิดขึ้นก็จะทําให้การบริหารค่าจ้างเงินเดือนมีประสิทธิภาพและลดปัญหาที่จะตามมาจากการทําค่าจ้างเงินเดือน ของพนักงาน

วัตถุประสงค์

           1) ผู้เข้ารับการอบรมได้รับเทคนิคและแนวทางการจัดทําค่าจ้างเงินเดือนอย่างไรให้มีความผิดพลาดเป็นศูนย์

           2) ผู้รับการอบรมสามารถนําเทคนิคและแนวทางการจัดทําค่าจ้างเงินเดือนอย่างไรให้มีความผิดพลาดเป็นศูนย์ไปใช้งานได้จริง

แสดงเพิ่มเติม

วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและ องค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร

  • ผู้บริหารด้านค่าจ้างเงินเดือน
  • เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานค่าจ้างเงินเดือน
  • ผู้ที่สนใจ

หลักสูตรนี้มีใบรับรอง หลังเรียนจบ

certificate

รายละเอียดหลักสูตร

ตารางอบรม

หัวข้อการบรรยาย

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

เทคนิคการจัดทำค่าจ้างเงินเดือนอย่างไรให้มีความผิดพลาดเป็นศูนย์ (Zero Error For Payroll)

เทคนิคการจัดทำค่าจ้างเงินเดือน และโครงสร้างค่าจ้างเป็นการกำหนดระบบเงินเดือนสำหรับตำแหน่งต่างๆ ในองค์กรองค์กรจะต้องทำให้ค่าจ้างเงินเดือนที่จ่ายให้กับพนักงานมีความถูกต้องและยืนยันได้ว่าไม่มีความผิดพลาดใด ๆ ในการจัดสรรและจ่ายค่าจ้าง เพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมาย และส่งเสริมความเชื่อถือและความพึงพอใจจากพนักงานได้

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ข่าวสารและบทความ

“ อัพเดทความรู้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ก่อนใครที่ Toppro ”

ดูทั้งหมด
Topprofessional And Development

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพอาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

วันทำการ ( จันทร์ - เสาร์ เวลา 8:00 - 17:00 น. )

ติดตามเรา

icon-facebookicon-lineicon-youtubeicon-tiktok
Copyright 2023 © HERMES Digital Marketing . All Rights Reserved